יתרונות המערכת

יתרונות לבית העסק
 1. מחשבה רבה הושקעה במערכת בתיאום עם חברות האשראי בארץ ובחו"ל.
 2. בית העסק עובד עם חברה שהוסמכה לניהול סיכונים, ע"י חברות האשראי.
 3. בית העסק מתנהל עם חברת אקסצ'ינג'נט בלבד במקום כל חברות האשראי.
 4. לבית העסק אין עמלת סליקה ונכיון עבור עסקה שנעשית בכרטיסי אשראי.
 5. העברת הכסף לבית העסק מתבצעת בסמוך למועד העסקה, ללא תלות במספר התשלומים.
 6. בית העסק מרחיב את מגוון השירותים ללקוח המזדמן.
 7. המערכת ידידודית ופשוטה לתפעול.
 8. הכספר יכול לבצע עסקות בכרטיסים מקומיים ובכרטיסי תייר.
 9. המערכת מחשבת טווח שערי המרה להגנה מפני טעות.
 10. פיתוח המערכת בשליטתנו וניתן להתאימה בהתאם לצרכים המשתנים
 
 יתרונות ללקוח 
 1. אפשרות פריסת העסקה, בתשלומים שווים.
 2. זמינות השירות בנקודות המרה הפרוסות בכל הארץ, בהם מותקנת המערכת.
חזרה לראש העמוד

יתרונות לבית העסק
 1. מחשבה רבה הושקעה במערכת בתיאום עם חברות האשראי בארץ ובחו"ל.
 2. בית העסק עובד עם חברה שהוסמכה לניהול סיכונים, ע"י חברות האשראי.
 3. בית העסק מתנהל עם חברת אקסצ'ינג'נט בלבד במקום כל חברות האשראי.
 4. לבית העסק אין עמלת סליקה ונכיון עבור עסקה שנעשית בכרטיסי אשראי.
 5. העברת הכסף לבית העסק מתבצעת בסמוך למועד העסקה, ללא תלות במספר התשלומים.
 6. בית העסק מרחיב את מגוון השירותים ללקוח המזדמן.
 7. המערכת ידידודית ופשוטה לתפעול.
 8. הכספר יכול לבצע עסקות בכרטיסים מקומיים ובכרטיסי תייר.
 9. המערכת מחשבת טווח שערי המרה להגנה מפני טעות.
 10. פיתוח המערכת בשליטתנו וניתן להתאימה בהתאם לצרכים המשתנים
 
 יתרונות ללקוח 
 1. אפשרות פריסת העסקה, בתשלומים שווים.
 2. זמינות השירות בנקודות המרה הפרוסות בכל הארץ, בהם מותקנת המערכת.
חזרה לראש העמוד
קשר מהיר
*חובה